Ankety

+ Žalúdok vás trápi zo stravy, popremýšľajte nad svojim jedálničkom.
Akcia neznamená vždy najlepšiu cenu, overte...

+ Vaše názory nemusia byť vždy tie správne, načúvajte radám starších.
Prácu berte s rezervou a určite nad ňou...