Ankety

+ Vaša osobnosť je zaujímavá, premieňajte to vo svoj prospech.
Nezatvárajte oči pred spravodlivosťou, musíte sa...

+ Rozprávajte sa o tom, čo vás trápi, neduste v sebe problémy.
Keď niečo nestihnete, svet sa nezrúti, nabudúce to...