Súťaž o vianočný album Kataríny Koščovej - Štedrý večer

Katarína Koščová: Štedrý večer
Katarína Koščová: Štedrý večer Katarína Koščová: Štedrý večer

Blíži sa čas Vianoc, ktorý obvykle sprevádzajú aj vianočné pesničky.

Jedným z najkrajších slovenských vianočných albumov posledných rokov je aj Štedrý večer speváčky Kataríny Koščovej.

Obsahuje trinásť skladieb, prevažne slovenských kolied. Ide o piesne, ktoré Katarína pozná od detstva. „Nahrali sme ich v hudobných úpravách, ktoré sú nám blízke, takže niektoré sú ako balady a niektoré sú zase zafarbené trošku do džezu,“ povedala na adresu svojich verzií kolied.

CD nahrávala s hudobníkmi Danom Špinerom a Mirom Szirmaiom, so spevom jej v piatich skladbách pomohla sestra Veronika.

Ako bonus je na albume pieseň Štědrý večer, ktorú nahrala s Vojtom Dykom, a vznikla pre projekt Český kalendář Michala Horáčka.

Pravda.sk pripravila pre vás súťaž o tri albumy Štedrý večer, aby ste si aj tento rok mohli spríjemniť vianočnú atmosféru s príjemnými skladbami. Odpovedzte na súťažnú otázku do nedele 14. decembra vrátane, trom šťastlivcom, ktorých vyžrebujeme, pošleme CD poštou, aby si stihli vypočuť vianočné skladby v tom najvhodnejšom čase.

Výhercovia

Dana Hešková, Bratislava, Jakub Sabol, Istebné, Milena Burinská, Ratiškovice/p>

OUR MEDIA SR a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

+ Po prebudení si dajte pohár studenej vody, naštartuje vás do nového dňa.
Nezabúdajte si plniť svoju prácu,...

+ Redukujte hmotnosť pomaly, precízne a hlavne opatrne.
Presaďte si v práci svoj názor.
...