Súťaž o dva lístky na ples v Hoteli Tatra****

zdroj: HOTEL TATRA
HOTEL TATRA zdroj: HOTEL TATRA

Minulý rok sa HOTEL TATRA rozhodol obnoviť tradíciu kultúrneho a spoločenského života aké tu boli za čias Tatra revue organizáciou PLESU a keďže bol prvý ples veľmi úspešný, rozhodli sme sa že nebude posledný. Dňa 04. februára 2017 o 19. hodine Vás preto srdečne pozývame na DRUHÝ ROČNÍK plesu v našom hoteli. Čaká na Vás skvelý program v podaní SAMA TOMEČKA & LIVE BAND, tanečné vystúpenie zabezpečí TOPCENTRUM, luxusný módny butik V & E fashion predvedie MÓDNU PREHLIADKU s kolekciou spoločenských šiat a nebudú chýbať ani spevácke vystúpenia z réžie DIVADLA NOVÁ SCÉNA. Staráme sa však nielen o to, aby ste sa u nás výborne zabavili a preto sme pre Vás pripravili aj welcome drink, slávnostnú trojchodovú večeru, nápoje a polnočný bufet s čokoládovou fontánou.

Zapojte sa do súťaže zaslaním správnej odpovede na otázku od 14.12. do 20.12.2016.

Jeden z vás, ktorí správne odpoviete na otázku, bude odmenený dvoma lístkami na ples, ktorý sa koná dňa 04. februára 2017 v Hoteli Tatra****

Výhercovia

Výhercovia: L. Žemlička, Bratislava

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

+ Nezabúdajte na pravidelnú hydratáciu pokožky, v chladnom počasí koža trpí.
Ste blízko pri svojom cieli, preto sa...

+ Neponocujte, budete potrebovať veľa energie na zajtrajší deň.
Nenechajte sa nikým odradiť od svojej práce,...