Vyhrajte komplet 12 CD Semafor - roky 70. a 80.

CD Semafor - roky 70. a 80.
CD Semafor - roky 70. a 80. Autor: SUPRAPHON

Po úspechu albumu Semafor – roky šesťdesiate prichádza komplet, ktorý sumarizuje dielo tvorcov divadla Semafor v rokoch normalizácie. Vzhľadom k nekompromisným politickým postojom Jiřího Suchého vychádzalo oných 20 rokov zvukových nahrávok semaforských piesní oveľa menej, než v desaťročí predchádzajúcom. Napriek tomu existujú záznamy z množstva predstavení, veľa piesní nebolo publikovaných. Dvanásť CD zachytáva prácu geniálneho básnika a textára Jiřího Suchého, ktorý v časoch útlaku a nepohody, v spolupráci s Ferdinandom Havlíkom, stvoril mimoriadne dielo: stovky piesní, ktoré by sa za priaznivejších okolností stali evergreenmi a desiatky skvelých divadelných textov. Komplet obsahuje všetko, čo bolo za dvadsať rokov oficiálne vydané, vrátane Kytice a profilových albumov, doplnené objavnými bonusmi. Predstaví tak členov súboru divadla Semafor, vrátane stálice Jitky Molavcovej. Jedenáste CD prináša texty Jiřího Suchého, spievané českou speváckou elitou. Dvanáste CD obsahuje rarity, vrátane mimoriadneho a špeciálneho bonusu – záznamu posledného vystúpenia Jana Wericha v rozhovore s Jiřím Suchým v silvestrovskom programe, nazvanom Stretnutie. Na 12 CD nájdete spolu 298 piesní a výstupov.

Spievajú, ale tiež niekedy hovoria, Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Jiří Šlitr, Hana Zagorová, Karel Gott, Naďa Urbánková, Josef Dvořák, Eva Pilarová, Ljuba Hermanová, Václav Neckář, Hana Hegerová, Jitka Zelenková, Michael Kocáb, Vladimír Mišík, Marta Kubišová, Waldemar Matuška, Jana Kratochvílová, Petra Černocká, Jiří Korn, Karel Černoch, Jan Werich a desiatky ďalších…

Ak chcete získať tento komplet 12 CD Semaforu, odpovedzte do 24. decembra vrátane na súťažnú otázku a jednému z vás ho v novom roku pošleme poštou.

CD Semafor - roky 70. a 80.
CD Semafor - roky 70. a 80. Autor: SUPRAPHON

Výhercovia

Pavol Lokša, Banská Bystrica

P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

+ Navštívite lekára a vysťažujete sa mu, už trpíte príliš dlho, pomôže vám.
Usilovnosťou dokážete dosiahnuť...

+ Nepremáhajte svoj organizmus, potrebujete si aj oddýchnuť.
Môžete si zjednodušiť prácu, avšak dbajte, aby...

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk