Pneumokok - nevinná baktéria, ktorá vie zabiť

Pneumokoky sú baktérie, ktoré bežne osídľujú dýchací trakt človeka. U mnohých zdravých dospelých možno ich prítomnosť dokázať výterom z nosohltana, pričom im títo mikroskopickí „votrelci“ nemusia spôsobovať žiadne problémy.

14.02.2006 08:30
debata

Pneumokok: „Nevinná“ baktéria, ktorá môže zabíjať

Zaujímavé je, že medzi dospelými, ktorí sa nepohybujú v blízkosti detí, je len 5 až 10 percent takýchto nosičov, píše MUDr. Rastislav Maďar, PhD., vo svojej knihe Pneumokokové nákazy a ich prevencia. V školách a hromadných ubytovniach detí či mládeže, dokonca aj medzi vojakmi, stúpa množstvo nosičov pneumokoka až na 60 percent.

Zatiaľ nie je celkom jasné, ako si tzv. bezpríznakový nosič dokáže proti pneumokokovi vytvoriť akúsi prirodzenú imunitu a nažívať s ním dlhodobo v rovnováhe. Pri nejakej vírusovej infekcii, alergii či vdýchnutí cudzieho telesa, keď sa imunita tela oslabí, však pôvodne nevinný pneumokok môže preniknúť z nosohltana do prostredia v tele, ktoré je inak sterilné: napríklad do stredného ucha, prinosových dutín či dolných dýchacích ciest, kde spôsobí zápal.

Dobre známe a pomerne rozšírené pneumokokové baktérie patria v skutočnosti medzi najčastejšie príčiny úmrtnosti na svete. Sú totiž príčinou závažných ochorení, ako je zápal mozgových blán, otrava krvi či zápal pľúc. Najohrozenejšou skupinou sú malé deti do dvoch rokov a ľudia po šesťdesiatke.

Odolný proti penicilínu
S príchodom antibiotík v prvej polovici 20. storočia sa zdalo, že problém s pneumokokovými ochoreniami sa navždy vyrieši. Nestalo sa tak. Došlo navyše k situácii, že pneumokoky si vybudovali proti viacerým druhom antibiotík odolnosť, tzv. rezistenciu. Slovensko patrí medzi krajiny s vyšším výskytom pneumokokov rezistentných na penicilín, ale aj iné antibiotiká. „Až jedna tretina jeho kmeňov je odolná proti základným antibiotikám,“ vysvetľuje prof. Dr. Ján Trupl, CSc., z oddelenia klinickej mikrobiológie NOÚ v Bratislave. V niektorých krajinách vznikajú dokonca epidémie vyvolané multirezistentnými kmeňmi! Laboratórne zistenie rezistencie a citlivosti zachyteného kmeňa pneumokoka na konkrétne druhy antibiotík trvá zvyčajne niekoľko dní. Lekári neraz nemôžu čakať a sú nútení pacientom na toto prechodné obdobie predpísať širokospektrálne antibiotiká, čím sa problém odolnosti pneumokokovej baktérie proti týmto liekom ešte viac prehlbuje.

Nákaza sa prenáša výlučne z človeka na človeka, a to kvapôčkovou infekciou alebo nepriamo, prostredníctvom predmetov infikovaných výlučkami z dýchacích ciest. Baktéria pneumokoka s plným názvom Streptococcus pneumoniae spôsobuje bežné ochorenia ako zápal stredného ucha, vedľajších prinosových dutín či priedušiek, predovšetkým u malých detí však aj závažné ochorenia ako zápal mozgových blán či pľúc a preniknutie baktérií do krvi dokonca môže viesť k jej otrave. Profesor Trupl: „Pneumokok je vlastne najčastejší dôvod, prečo pediater pacientovi predpisuje antibiotiká! Je to hlavný dôvod infekcií horných dýchacích ciest!“

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie závažným pneumokokovým infekciám každoročne na svete podľahne viac ako milión detí do 5 rokov. Podľa štúdie, ktorá skúmala výskyt pneumokokových ochorení u detí na Slovensku, v sledovanom období od júla 2001 do júla 2003 u nás následkom tejto skupiny ochorení zomrelo osem detí do 5 rokov. „Všetky deti, ktoré v rámci sledovania zomreli následkom invazívnej pneumokokovej infekcie, by neboli zomreli, keby boli proti pneumokokom zaočkované,“ tvrdí MUDr. Pavol Šimurka, zástupca Slovenskej pediatrickej spoločnosti.

Dva druhy vakcín
Dôležitá informácia teda je, že proti  pneumokokovým ochoreniam jestvuje očkovacia látka a závažným ochoreniam, ktoré tieto baktérie spôsobujú, sa dá vyhnúť. Na Slovensku už od 80. rokov jestvuje tzv. polysacharidová vakcína Pneumo 23, ktorá pozostáva z 23 kmeňov pneumokoka a jej účinnosť po zaočkovaní pretrváva 3 až 5 rokov. Mnohí lekári odporúčajú, aby sa najmä starší a rizikoví pacienti s chronickými ochoreniami dali proti pneumokokom zaočkovať zároveň s očkovaním proti chrípke. Zápal pľúc je totiž jej najčastejšia a veľmi nebezpečná komplikácia, keď na organizmus oslabený chrípkovým vírusom „nasadne“ bakteriálna superinfekcia.

Rizikovým skupinám a pacientom starším ako 65 rokov dokonca takéto očkovanie podobne ako pri chrípke hradí poisťovňa, vakcína však nie je veľmi drahá, stojí 458 Sk. Na rozdiel od chrípky, pri ktorej očkovacia sezóna trvá od októbra do konca februára, proti pneumokokovým infekciám sa možno dať očkovať po celý rok.
Obmedzujúcou nevýhodou spomínaného očkovania polysacharidovou vakcínou bolo to, že nie je účinná pre deti do dvoch rokov, a to je vek, keď sú pneumokoky najnebezpečnejšie. Od novembra 2005 je však na Slovensku dostupná aj tzv. konjugovaná vakcína Prevenar, ktorou je možné zaočkovať deti už od dvoch mesiacov.

V susednom Rakúsku, kde možnosť zaočkovať deti touto vakcínou jestvuje zatiaľ na náklady pacienta, je ňou zaočkovaných 15 percent detí. Klinické štúdie ukazujú, že u očkovaných malých detí sa výskyt život ohrozujúcich pneumokokových ochorení znížil o 78 percent. Očkovanie detí vlastne chráni aj ich okolie, ich rodičia, a najmä rizikoví starí rodičia potom sú menej vystavení nákaze. Hovorí sa tomu nepriama imunita – profitujú z očkovania svojich detí, resp. vnukov. Očkovacia látka Prevenar je však, bohužiaľ, mnohonásobne drahšia ako Pneumo 23, jedna dávka stojí 3¤078 Sk. Zaručuje trvalo získanú imunitu proti pneumokokom – čiže na celý život. Deti mladšie ako dva roky je však potrebné postupne zaočkovať dvoma až štyrmi dávkami – podľa veku.

Očkovanie malých detí z rizikových skupín do 2 rokov veku by v budúcnosti mala taktiež hradiť poisťovňa a rodič doplácať len symbolickú sumu. ,,Také očkovanie môže žiadať rodič, ktorý chce svoje dieťa ochrániť pred rizikom pneumokokovej infekcie. Vtedy sa očkovanie uskutoční na náklady pacienta, resp. jeho rodičov," vysvetľuje doc. MUDr. Martin Brezina, CSc., prednosta Kliniky pediatrickej pneumológie FN v Bratislave. ,,U chronicky chorých detí, ktorých choroby budú v zozname diagnóz, pri ktorých očkovanie Prevenarom hradí zdravotná poisťovňa, môže očkovanie navrhnúť pediater alebo špecialista, ktorý dieťa lieči v spolupráci s pediatrom. Samotné očkovanie však z praktických dôvodov realizuje pediater alebo praktický lekár pre deti a dorast."

Výhody a nevýhody očkovacej látky

Pneumo-23
- je cenovo dostupná, plná úhrada je 458 Sk (v indikovaných prípadoch sa nedopláca nič)
- zaručuje ochranu pred pneumokokmi až na 5 rokov (potom je potrebné preočkovanie)
- nie je účinná pre deti do dvoch rokov a je pomerne málo účinná pre deti do 5 rokov
- zahŕňa 23 kmeňov pneumokoka

Prevenar
- zaručuje ochranu pred pneumokokmi na celý život
- zahŕňa 7 najagresívnejších kmeňov pneumokoka
- je účinná už pre deti od dvoch mesiacov veku
- je veľmi drahá, jedna dávka pre samoplatcu stojí 3 078 Sk (v indikovaných prípadoch, keď vakcínu prepláca poisťovňa, sa dopláca do 100 Sk), pričom pre deti vo veku 2 – 6 mesiacov sú potrebné 4 dávky, 7 – 11 mesiacov 3 dávky, 12 – 24 mesiacov 2 dávky, 2 roky a viac 1 dávka.

V akých prípadoch by vakcíny proti pneumokokom mala hradiť poisťovňa:Pne­umo 23:

– pre osoby 65-ročné a staršie
- pre pacientov (starších ako 2-ročných) dispenzarizovaných (trvalo vedených v evidencii špecialistu) pre chronické ochorenia dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, s metabolickými, obličkovými a imunitnými poruchami
- pacienti, ktorí nemajú slezinu, alebo im funguje nedostatočne
Prevenar:
- deti do dvoch, resp. do piatich rokov, ktoré majú jednu z presne stanovených diagnóz  z okruhu chronických respiračných, onkologických alebo kardiologických ochorení, poruchy metabolizmu, obličiek alebo imunity, a ktoré nemajú slezinu, alebo im slezina funguje nedostatočne

Závažné pneumokokové infekcie:

Meningitída (zápal mozgových blán) spôsobená pneumokokom: je menej bežná ako meningitída spôsobená meningokokom, ale je podstatne závažnejšia, pretože má niekoľkonásobne vyššiu úmrtnosť ako meningitída spôsobená meningokokom alebo hemofilom. Okrem toho deti, ktoré prežijú pneumokokový zápal mozgových blán, majú väčšiu pravdepodobnosť trvalého neurologického poškodenia.
Bakterémia spôsobená pneumokokom: je to nebezpečné ochorenie, pri ktorom sa pneumokok dostane do krvného obehu a tam sa rozmnožuje. Môže viesť až k otrave krvi (sepse).
Zápal pľúc: Pneumokok je najčastejšou príčinou zápalu pľúc bakteriálneho pôvodu u detí do dvoch rokov. Hnisanie, čo je vážna komplikácia pri zápale pľúc, je najčastejšie práve pri pneumokokovom type ochorenia.

Argumenty, prečo očkovať deti Prevenarom:ZA:
- pneumokokové infekcie sú najčastejšie infekcie končiace úmrtím alebo trvalým neurologickým poškodením
- nižšia pravdepodobnosť pneumokokovej infekcie u dospelých rodinných príslušníkov očkovaného dieťaťa.
- očkovanie zníži spotrebu antibiotík na Slovensku a ich znížená spotreba spôsobí aj pokles odolnosti baktérií proti antibiotikám
- nižšia chorobnosť na pneumokokové infekcie znižuje náklady v zdravotníctve
PROTI:
- vysoká cena vakcíny

debata chyba

+ Každý deň si užívajte, nebojte sa neustále toho čo bude zajtra.
Nezabúdajte na zážitky, práve to je to, do čoho...

+ Bolesti hlavy môžete odstrániť kvalitnou masážou celého tela.
Ak sa pohrávate s myšlienkou, že by ste z práce...