Hučí vám v ušiach? Robte s tým niečo...

19.12.2007 08:00

Šum mora je príjemný, upokojujúci zvuk. Ak vám však v ušiach neprestajne šumí ako vo veľkej morskej mušli, spôsobuje to nervozitu a môže viesť až k depresiám. Hučanie v ušiach odborníci definujú ako vnímanie zvuku, ktorý má pôvod v hlave. Trpia ním skôr starší ľudia, ale nevyhýba sa ani deťom či "ohučanej" disco mládeži so slúchadlami na ušiach.

Slovenské štatistiky nejestvujú, ale podľa dostupných údajov trpí týmto problémom v USA 17 % obyvateľov, pričom až 30 % ľudí vo veku nad 65 rokov pociťuje v ušiach alebo v hlave rôzne zvuky. Hučanie v ušiach, odborne tzv. tinnitus, nie je diagnóza, ale príznak nejakého ochorenia. Môže sa vyskytovať pri rôznych chorobách ucha, poškodeniach centrálneho nervového systému, pri chorobách s postihnutím ciev, krčnej chrbtice, ale aj takej banálnej záležitosti, akou je nadmerný výskyt mazu vo vonkajšom zvukovode.

ňHučanie v uchu sa môže vyskytovať aj u detí, pričom omnoho častejšie je u detí s poruchou sluchu – vyskytuje sa až u 76 %. „Zistiť však prítomnosť tinnitu u dieťaťa je pomerne ťažké, pretože deti si prítomnosť hučania v uchu neuvedomujú do takej miery ako dospelí,“ vysvetľuje MUDr. Ľubica Šuchová, PhD., foniatrička z FNsP sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, ktorá sa špecializuje na liečbu ušných šelestov.
Vo väčšine prípadov ide o subjektívny tinnitus, to znamená hučanie, ktoré vníma len konkrétny pacient a nikto iný nemá možnosť počuť ho, ani keby použil ten najcitlivejší mikrofón. Jestvuje aj takzvaný objektívny tinnitus, ktorý môže počuť aj iný človek, sú to zvuky z porušených ciev, svalov. Vyskytuje sa však len výnimočne.

Disco, delobuchy, lieky, sladidlá
Hučanie v uchu sa dva razy častejšie vyskytuje u ľudí s nejakou sluchovou poruchou, hoci sa spokojne môže objaviť aj u takých, čo majú sluch ako rys. Za chorobný príznak sa považuje vtedy, ak ho počas dňa pociťujeme nepretržite dlhšie ako 10 minút a navyše nás obťažuje väčšinu dní v týždni. Šumenie lístia na jeseň v korunách stromov je romantické, ale zaspávať v tichu s neidentifiko­vateľným šumom v hlave teda poriadne lezie na nervy!

Mimochodom, štúdie zistili, že pri vzniku tinnitu zohrávajú svoju úlohu vrodené genetické dispozície, ale aj faktory prostredia ako napríklad hluk, ďalej užívanie kyseliny acetylsalicylovej či umelých sladidiel. Samozrejme, neznamená to, že každému, kto berie aspirín či anopyrín a sladí náhradkami cukru ako aspartam, bude hučať v ušiach. Súvis sa však podarilo dokázať. Podobne jestvujú aj pre uši toxické antibiotiká, nasadzujú sa však len pri život ohrozujúcich infekciách, keď nie je iná možnosť voľby. Aj tu platí, že nie každý pacient má po ich užívaní ťažkosti.

Čo sa týka hluku, riziko poškodenia sluchu predstavuje dlhodobejší pobyt v prostredí s intenzitou presahujúcou 85 decibelov bez používania ochranných pomôcok. Lenže aj krátkodobé vystavenie sa silnému hluku, napríklad pri výbuchu delobuchu na Silvestra, sa môže postarať o to, že v uchu dôjde k poškodeniu. Stav sa síce po krátkom čase môže upraviť do normálu, ale v určitom veku, po štyridsiatke, sa ťažkosti môžu prejaviť ako následok poškodenia sluchového orgánu v mladosti. Do úvahy treba brať aj to, či má človek dedičnú dispozíciu pre vznik poruchy – aj celkový zdravotný stav. Na vplyv mobilov na sluch sa zatiaľ názory odborníkov rôznia.

Zjastrite pozornosť: Liečba podľa Jastreboffa
Ak je hučanie sprievodným javom pri známom ochorení, treba s pomocou liekov alebo operácie riešiť konkrétny problém. Chorobné zmeny trebárs v oblasti krčnej chrbtice môže čiastočne riešiť rehabilitácia alebo dokonca chirurgický zákrok. Bohužiaľ, vo väčšine prípadov sa príčina ušného šelestu nezistí. „Ak nepoznáme presný dôvod a miesto vzniku tinnitu, nemôžeme nasadiť ani kauzálnu liečbu, to znamená takú, ktorá rieši príčinu tohto javu,“ vysvetľuje odborníčka. „V takýchto prípadoch používame pomocnú terapiu, ktorá síce príčinu ťažkostí neodstráni, ale zmierňuje príznaky. Pacienti napríklad dostávajú formou infúzií alebo tabletiek lieky, ktoré rozšírením ciev zlepšia prekrvenie – aj v oblasti ucha.“ Niekedy môžu pomôcť aj voľnopredajné prípravky s obsahom ginka. Možno ste už počuli o tzv. kocheárnom implantáte, čo je operačné zavedenie elektródy (endoprotézy) do vnútorného ucha – je vhodný pre pacientov s veľmi ťažkou sluchovou poruchou až hluchotou. U mnohých okrem zlepšenia sluchu po takomto zákroku zmizli aj monotónne depresívne ušné šelesty.

Poslednou záchranou pri dlhodobom, nevysvetliteľnom a nesmierne obťažujúcom hučaní v uchu trvajúcom viac ako rok je tzv. retréningová liečba profesora Pawla J. Jastreboffa z americkej Atlanty. Využívajú ju aj v nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke. Podstata tejto liečby spočíva v tom, že pacient si na svoj šum v ušiach zvykne tak, že ho prestane vnímať ako nepríjemný. Vnímate ešte tikanie hodín vo svojej spálni? Zapínanie a vypínanie chladničky, keď v kuchyni pripravujete večeru? Ľudia, ktorí žijú v blízkosti železnice, si prestanú dokonca uvedomovať, keď okolo nich prefrčí nákladný vlak!

Princíp liečby podľa Jastreboffa spočíva v autogénnom tréningu pacienta za pomoci tzv. generátora širokopásmového šumu a zvukového pozadia. Spomínaný generátor nezosilňuje okolité zvuky, hoci sa vzhľadovo na načúvací prístroj podobá. Produkuje tzv. biely šum, o niečo slabší ako vlastné hučanie v ušiach. Pacient musí teda počuť zvuk prístroja i vlastný tinnitus. Generátor musí používať 4 – 5 hodín denne doma i v zamestnaní a okrem toho nikdy nezostávať v úplnom tichu, to znamená, vždy mať ešte nejaké zvukové pozadie – najlepšie sú zvuky prírody, ezoterická hudba, menej vhodné, ale akceptovateľné sú televízor, rádio. Znie to možno neuveriteľne, ale miešaním všetkých týchto šumov sa navodzuje stav, keď mozog pacienta začne vlastné šumenie v hlave vnímať ako neurčitý zvukový signál, ktorý mozgu nesignalizuje nijaké nebezpečenstvo ani nepríjemný stav. Zvuk je mu ľahostajný, prestáva ho vnímať. Uvedomte si zvuky okolo vás v tejto chvíli. Vnímali ste zašušťanie novinového papiera? Až po upozornení, že?

Nezostávať v tichu
„Mnohí ľudia, ktorí trpia hučaním v ušiach, si myslia, že najlepšie je pre nich úplné ticho bez vonkajších rušivých podnetov,“ vysvetľuje MUDr. Šuchová. Lenže ani nadmerný hluk, ani úplné ticho nie sú pre ľudské ucho prirodzené," pokračuje. Na ORL klinike vo Veľkej Británii robili pokusy s dobre počujúcimi, zdravými mladými ľuďmi. Zavreli ich do zvukotesnej komory a dali im na uši slúchadlá bez zvuku. Po 5 minútach vyše 70 % tvrdilo, že počulo určité zvuky. Jednoducho, marilo sa im! Ak ľudské ucho nemá sluchové podnety zvonka, proste si ich vyrobí! Ak teda majú pacienti s tinnitom zvukové pozadie, nevnímajú až tak vlastný šum v uchu.

„Liečba podľa Jastreboffa je dlhodobá, rozplánovaná na pol druha až dva roky, ide o ambulantnú terapiu a vyžaduje aktívnu spoluprácu pacienta,“ hovorí doktorka Ľubica Šuchová. Po prvom sedení pacient prichádza na kontrolu o pol roka, potom zas o rok, o 1,5 roka atď. Pred liečbou však musí absolvovať podrobný rozhovor s lekárom a rad testov, ktoré vylúčia iné možné ochorenia. Vypĺňa podrobný dotazník, ktorý sa týka príznakov i subjektívneho pociťovania ťažkostí. „Pacienti odpovedajú na otázku, ako dlho tinnitus trvá, prideľujú body od jedna do desať závažnosti, nepríjemnosti hučania v ušiach, jeho vplyvu na život, pýtame sa ich na sprievodné príznaky ako precitlivenosť na silnejšie zvuky či závraty. To všetko uľahčuje odhalenie možnej príčiny tinnitu.“

Liečba podľa Jastreboffa je v indikovaných prípadoch plne hradená poisťovňou. Tá uhradí aj generátor širokopásmového šumu, ktorý inak stojí približne 6-tisíc Sk. „Retréningovú liečbu môžu podstúpiť aj pacienti, u ktorých sa príčinu ťažkostí podarí zistiť a majú zabezpečenú operačnú alebo inú potrebnú liečbu,“ dopĺňa MUDr. Šuchová. „Niektorým pacientom však stačí len dôkladne vysvetliť podstatu ťažkostí a ubezpečiť ich, že hoci sú ich ťažkosti nepríjemné, nie sú nebezpečné a do budúcnosti neznamenajú ohluchnutie.“

V rokoch 1999 až 2003 na pracovisku doktorky Šuchovej vyšetrili 300 pacientov s tinnitom rôzneho pôvodu. Zmiernenie hučania v ušiach po začatí liečby pociťovalo 74 % pacientov, 26 % ich bolo bezo zmeny a na zhoršenie problémov si nesťažoval ani jeden.
Ššššššššš. Áno, tinnitus je veľmi nepríjemný. Ak však niekoho trápi, bez návštevy u odborníka to nepôjde. Úlohou lekára je zabezpečiť pacientovi takú kvalitu života, aby netrpel psychickým stresom.

Pri akých ochoreniach môže hučať v uchu?

choroby vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha, napríklad:

 • choroby sluchového nervu, sluchovej dráhy
 • zápalové a nádorové procesy v oblasti stredného ucha
 • otoskleróza (ochorenie, ktoré spôsobuje porucha metabolizmu kosti v kostnom puzdre labyrintu vnútorného ucha)
 • Menierova choroba (postihnutie vnútorného ucha)
 • nádory sluchového nervu
 • porucha rovnovážneho ústrojenstva
 • porucha funkcie Eustachovej trubice

  ďalej

 • poškodenia centrálneho nervového systému
 • výskyt nadmerného množstva ušného mazu vo vonkajšom zvukovode
 • celkové systémové ochorenia s postihnutím ciev, napr. pokročilé štádium cukrovky
 • choroby chrbtice (predovšetkým krčnej

Priebeh liečby tinnitu podľa Jastreboffa

 • pacient absolvuje podrobný rozhovor s lekárom o vzniku, priebehu, trvaní tinnitu, doterajšej liečbe a ostatných ochoreniach, o tom, aké lieky užíva (tzv. odobratie anamnézy)
 • pacient vyplní podrobný dotazník, ktorý sa týka príznakov i subjektívneho pociťovania ťažkostí
 • podrobné ušné, nosné, krčné vyšetrenie
 • audiometrické vyšetrenie sluchu spojené s testmi zameranými na šumenie a vnímanie hlasných zvukových podnetov
 • odporúča sa aj počítačová tomografia so zameraním na oblasť vnútorných zvukovodov a mosto-mozočkového uhla, príp. vyšetrenie v otoneurologickej ambulancii, aby sa vylúčil nádorový alebo iný proces v centrálnom nervovom systéme či oblasti sluchových nervov
 • pohovor s pacientom, vyšetrenie podstaty ťažkostí, spôsobu liečby
 • odskúšanie a nastavenie generátora širokopásmové­ho šumu
 • poučenie pacienta o zaobchádzaní s prístrojom, jeho prevádzke a údržbe, o používaní zvukového pozadia
 • liečba trvá 1,5–2 roky s vyšetreniami v polročných intervaloch

Prečo si dlaň prikladáme k ušnici, keď nepočujeme?
Čože? U starších ľudí s oslabeným sluchom je to známe gesto, keď si dlaňou priloženou k ušnici zväčšujú plochu, na ktorú dopadá zvukové vlnenie. Tým zosilnia vnímaný zvuk. Na tomto princípe dokonca pracovali prvé načúvacie prístroje zo začiatku storočia. Ušnica má u človeka len estetický význam, ale pre mnohé zvieratá je životne dôležitá. Ušnicu nasmerujú na zdroj zvuku a zachytia aj veľmi slabé zvuky, čo im v konečnom dôsledku môže často zachrániť život.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Zdravotným ťažkostiam sa postavíte čelom, začnete bojovať a zvládnete to.
Premyslite si ako a kam budete...

+ Ak ste požili alkohol najlepšie rozhodnutie bude zavolať si taxi, nešoférujte.
Finančné možnosti sa...

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk