Ako najúčinnejšie liečiť "prirýchlych mužov"?

Kým pred troma rokmi sme pri liečbe predčasnej ejakulácie len chytali líšku za chvost, dnes vieme správnou kombináciou liekov na erektilnú dysfunkciu a antidepresív zlepšiť a niekedy aj úplne odstrániť tento problém u takmer osemdesiat percent pacientov, objasňuje sexuológ MUDr. Ján Vrabec z Inštitútu lekárskej sexuológie.

20.03.2006 07:09
debata

*** Čo vlastne znamená, keď sa hovorí o predčasnej ejakulácii?**

Podľa svetovej zdravotníckej organizácie je predčasný výron muža charakterizovaný ako stav, keď nie je schopný oddialiť svoju ejakuláciu do času, kým dôjde k uspokojeniu z pohlavného styku. Táto definícia je však nejasná, nehovorí sa o tom, či pohlavný styk má uspokojiť muža alebo jeho partnerku, nehovorí o časových súvislostiach. Sexuológovia majú stanovený čas, kedy už treba hovoriť o predčasnej ejakulácii – a to, keď k nej dôjde tridsať až šesťdesiat sekúnd po vniknutí penisu do vagíny. Prichádza však veľa pacientov, ktorých súlož trvá aj päť minút a majú pocit z prirýchlej ejakulácie. Podľa štatistík, ktoré sa robia po celom svete, je zrejmé: z mužov, ktorí majú nejaký sexuálny problém, až 57 percent trápi práve predčasná ejakulácia. A zo všetkých mužov má 28 percent dojem, že by ich súlož mohla trvať dlhšie. Nesťažujú sa priamo na predčasný výron, ale hovoria, že by to mohlo byť dlhšie…

*** Trápi predčasná ejakulácia len mladých mužov na začiatku ich sexuálneho života? Je to niečo, čo pravidelným sexuálnym životom prejde?**

U mladých mužov sa zvykne hovoriť, že predčasný výron je dočasná záležitosť, ale môže spôsobovať problém. Ak mladý človek zopár ráz „zlyhá“, keď má pocit, že ho vlastné telo zradilo, dostane sa do stresu a bludného kruhu a začne sa sexuálneho styku obávať. Z toho môžu vzniknúť aj problémy s erekciou. Preto je lepšie venovať predčasnej ejakulácii pozornosť hneď od začiatku. Predčasná ejakulácia však môže muža trápiť v každom veku.

*** Čo okrem štartu sexuálneho života môže byť príčinou predčasného výronu?**

Typický predčasný výron sa vyskytuje pri dlhšej pohlavnej abstinencii – u mladého muža môže „dlhá“ pauza trvať len niekoľko dní či týždňov, u muža v strednom a staršom veku aj niekoľko mesiacov. Vtedy je v stave hormonálneho a psychického napätia, ktoré potom spôsobí, že reaguje rýchlo. Niekedy sa zase vyšetreniami zistí, že muž má vrodené sklony k predčasnému výronu: tak ako je niekto cholerik a v bežnom živote prudko reaguje aj na menšie podnety a iný zase flegmatik, ktorého nič „nerozhodí“, podobne existujú muži, čo na sexuálne podnety reagujú cholericky, rýchlo a takí, čo reagujú flegmaticky, pomaly.

*** A čo telesné príčiny?**

Voľakedy sa udávalo, že hlavná príčina predčasného výronu je krátka uzdička na penise. Jej chirurgická úprava však pomôže len asi u tretiny mužov, lebo prirýchla ejakulácia je lokalizovaná nielen na uzdičku – je to problém celého organizmu. Máme aj prístroje, ktoré merajú dráždivosť v rôznych oblastiach mužského genitálu. Ak zistíme priveľkú citlivosť v oblasti uzdičky, hoci nie je skrátená, existuje jednoduché ambulantné ošetrenie tekutým dusíkom. Umŕtvia sa nervové dráhy, ktoré prebiehajú uzdičkou bez toho, aby sa ovplyvnila celková citlivosť penisu.

*** Pri liečbe predčasnej ejakulácie sa odporúčajú rôzne „stop“ techniky, ktoré odďaľujú orgazmus, znecitlivejúce masti, v poslednom období sa hovorí o liečbe antidepresívami. Aká je teda najúčinnejšia liečba predčasného výronu?**

Všetky vymenované prístupy k liečbe tohto problému by som nazval len dočasným, jednorazovým zmiernením, čo mužovi umožní mať kvalitnú súlož, ale neodstraňuje príčinu. Najnovším trendom je kombinácia liekov na erektilnú dysfunkciu a antidepresív. Mozgové centrá, ktoré riadia ejakuláciu sú totiž ľahko ovplyvniteľné látkami, ktoré pôsobia utlmujúco, napríklad niektorými typmi antidepresív. A lieky na erektilnú dysfunkciu síce nemajú v indikačnom zozname uvedenú aj predčasnú ejakuláciu, ale ich vplyv na úspech liečby sa dá ľahko vysvetliť: jednak je to samotným pôsobením liekov a jednak tým, že muž vďaka lieku na erektilnú dysfunkciu môže pohlavný styk opakovať niekoľko ráz za sebou a už pri druhom a treťom styku sa trvanie súlože predlžuje. Niekedy sa dokonca k orgazmu ťažko dopracuje.

*** Musí muž potom kombináciu týchto liekov užívať stále?**

Nie, lebo vďaka liečbe sa problému zbaví definitívne a nemusí užívať žiadne lieky. Na začiatku liečby lieky na depresiu berie asi mesiac až dva kontinuálne a v prípade predpokladanej súlože ich doplní liekom na erektilnú dysfunkciu. Neskôr už antidepresíva užíva len dve až päť hodín pred pohlavným stykom a liek na dysfunkciu si vezme podľa vlastného uváženia. Ak muž používa liek, ktorý erekciu ovplyvňuje až 36 hodín, má to podstatný psychologický efekt a frekvencia používania tohto lieku sa postupne znižuje.

debata chyba

+ Každú zmenu môžete brať ako výzvu aj keď môže ísť o zlepšenie postavy.
Nemajte veľké oči, neskôr sa to obráti...

+ Nezabúdajte na únavu z počasia, užívajte si letné dni vonku na slniečku.
V práci si kolegyňa brúsi zuby na vaše...