Otec - najdôležitejší muž vášho života

Nech ste si blízki alebo vzdialení, či bol váš vzťah chladný alebo vrúcny, či vám prejavoval lásku, alebo vás zneužíval, či s vami žil, alebo nie - zanechal vo vás svoj odtlačok. A váš život ovplyvňuje dodnes - možno viac, než si to uvedomujete.

22.02.2007 19:52
debata

„Otec je pre dcéru prvým vzorom, aký má byť správny chlap, ako má reagovať a správať sa,“ hovorí rodinná terapeutka Dr. Jitka Prevendárová. „Ak je rozhodný, aktívny, pracovitý, dôsledný a láskavý, dievča vyrastá s pocitom, že všetci muži na svete sú takíto a hľadajú si práve takého celoživotného partnera.“

Herečka Zuzana Fialová tvrdí, že jej otec Ivan Fiala, známy horolezec, ju naučil predovšetkým to, že za každých okolností treba ísť ďalej. „Keď mi rozprával o svojich horolezeckých cestách, spomínal, ako často už absolútne nevládali pokračovať – lenže zostať na mieste znamenalo zamrznúť… A rovnaké je to aj v živote: dôležité je nezastať, nevzdať veci, aj keď vyzerajú neriešiteľne. Vďaka otcovi neberiem život fatalisticky a mám pocit, že ho držím vo svojich rukách a môžem ovplyvniť.“

Slaboch či agresor?
Čo sa však deje v prípade, ak váš otec nedokázal dodržať slovo, často nebýval doma, nadával, bol nezodpovedný, nedalo sa na neho spoľahnúť, nedokázal udržať peniaze, pil, behal za ženami a urážal mamu? „Tak žena vyrastie v presvedčení, že všetci chlapi sú buď slabosi, alebo agresívni násilníci, ktorí chcú ženu manipulovať,“ vysvetľuje Dr. Jitka Prevendárová a dodáva, že tak ako otec môže pozitívne ovplyvňovať výber partnera svojej dcéry, ovplyvňuje ho aj negatívne. Napríklad ako v prípade tridsiatničky Mate. Tá sa stále sťažuje na svojho partnera Jana, ale keď sa jej kamarátka pýta, prečo s ním teda žije, odpovedá vždy rovnako: No lebo on, na rozdiel od všetkých ostatných, nepije a nefajčí. Maťa vyrastala v rodine, kde otec kradol mame peniaze na pivo a cigarety a radšej si kúpil k pivu aj borovičku, než by mal kúpiť deťom zmrzlinu. Mama mu vždy nadávala a dcéra celé detstvo počúvala len o tom, aby si nenašla frajera ufajčeného pijana. A tak jej frajer Jano síce roky nikde nepracuje, nedokáže nič vybaviť, správa sa ako primitív, ale – nefajčí a nepije.

Keď otec chýba
Rovnako ako agresívny otec môže váš život skomplikovať aj to, ak vyrastáte bez otca. „Ak otec a dcéra spolu nežijú, dievčina ho celý život miluje a obdivuje, ale nemá možnosť každodennej priamej konfrontácie, a tak si mužov všeobecne idealizuje,“ vysvetľuje terapeutka Jitka Prevendárová a objasňuje, že také ženy zvyčajne majú pocit emočnej nenaplnenosti a veľmi rýchlo a v nízkom veku nadväzujú sexuálne vzťahy, aby tento deficit dohnali. Vždy sa bezhlavo zaľúbia do toho „ideálneho“ partnera, aby po čase zistili, že to bol veľký omyl.

Dievčiny, ktoré si zase vyberajú mužov o dvadsať-tridsať rokov starších, nehľadajú vo vzťahu len otca, ale predovšetkým silného, múdreho, schopného chlapa. Taká dievčina zvyčajne vyrastala s pocitom, že ona je slabá, neschopná a nie celkom múdra. „Neverí si, lebo ju nikto neviedol k poznaniu vlastnej hodnoty, vnútornej sily, myslí si, že potrebuje mocného chlapa, ktorý by ju uviedol do veľkého sveta,“ objasňuje Dr. Prevendárová. A čo taká žiarlivá žena? Ak by ste sa jej spýtali na otca, pravdepodobne by povedala, že bol sukničkár. A tak ona dnes žije v presvedčení, že žiadnemu chlapovi sa nedá veriť.

Aj láska, aj kariéra
Otec ovplyvňuje vaše partnerské aj sexuálne vzťahy, dokonca aj váš vzťah k práci a zábave. Tým, že s deťmi trávil menej času než matka, jeho slová majú väčšiu váhu. Jeho poznámky a správanie často rozhodujú o tom, či budete ctižiadostivá, úspešná, zdravo sebavedomá, alebo len emocionálne zranená ocinkova dcérenka, neschopná samostatných rozhodnutí. Otec je aj prvý muž, ktorému sa dievča chce zapáčiť, predviesť svoju rozvíjajúcu sa ženskosť. Ak je však na ňu hrubý, necitlivý, neprejaví jej náklonnosť, dievča necíti, že z nej otec má radosť, začne jej v hlave bežať chybný „program“: Chcem, aby ma mal otec rád. Nemá ma rád takú, aká som, preto sa zmením, aby ma mal rád.  A tento chybný „program“ spúšťa aj pri iných mužoch svojho života, až stráca samu seba.

Väčšina klientok, ktoré prichádzajú k Dr. Prevendárovej, vie, že majú komplikovaný vzťah s otcom. „Máloktorá si však uvedomuje, že za jej neschopnosťou nájsť si partnera, dlhšie si ho udržať či krachom každého vzťahu po určitom čase, môže byť niečo nedoriešené s otcom z minulosti.“ Na začiatku terapie psychologička napríklad zisťuje, čo mali všetci bývalí partneri ženy spoločné. „Klientky zvyčajne reagujú na otázku prekvapene – nikdy som nad tým tak neuvažovala, každý bol iný,“ spomína Jitka Prevendárová a vysvetľuje, že partneri ženy mohli byť iní, ale jej postoj k nim mohol mať spoločné črty. Úlohou terapie je nájsť rovnaké modely správania ženy vo vzťahu k mužovi, odhaliť skryté podvedomé negatívne presvedčenie z detstva a pracovať na nich.

Vaše predstavy sú totiž ako neviditeľná uzda medzi vami a vaším otcom, mnohé životné rozhodnutia vznikali ako reakcia na to, ako váš otec priamo či nepriamo priťahoval uzdu. Negatívne presvedčenia z vás možno urobili závislú, majetnícku, príliš opatrnú, hysterickú ženu, alebo tú, čo sa vyhýba riziku, podceňuje sa, neverí si a v iných mužoch hľadá svojho otca. Niekedy terapia môže trvať mesiace, niekedy sa nemusí podariť vôbec. Podľa rodinnej terapuetky žiadny psychológ vám nepomôže, keď sa zatnete a poviete: To otcovi nikdy neodpustím!

Lenže v tomto príbehu nejde o vášho otca, ale predovšetkým o vás. Otca ani minulosť nezmeníte. Čo meniť môžete, je svoj postoj k najdôležitejšiemu mužovi svojho života a k tomu, ako sa k vám správal v detstve. Získate tak sebavedomie a sebaúctu. A s tými sa kráča po svete ľahšie a radostnejšie.

debata chyba

+ Odložte telefón a všetky obrazovky, nechajte svoje oči aj oddychovať.
Pri práci sa sústreďte na úlohy, ostatné...

+ Odreagujte sa po práci, na nič už nemyslite len sa sústreďte sami na seba.
Spolupracujte so svojimi kolegami,...